Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie
Artykuł w Rzeczpospolitej

Wyjątki z wywiadu udzielonego dla red. Jadwigi Kasprzyk z dziennika Rzeczypospolita (24-27 grudnia 2015): „Uniwersytet Jagielloński: Fizyka w 3 wymiarach” Rzeczpospolita, 2015 nr 300 (10329), s. N2-N3

Miniaturyzacji podlega nie tylko narzędzie, przy użyciu którego wykonuje się pomiar: nanochip, mikrokuleczka, czy układy scalone służące do wykrywania markerów choroby. Zainteresowanie biologii molekularnej wykracza poza wymiar i skalę komórki, a wkracza w wymiar mikro i nanopęcherzyków, mikroRNA. Diagnostyka laboratoryjna […] która jest jedną ze specjalności medycznych (przyp. ES)[…] wkracza teraz w obszary zajmowane do tej pory przez inżynierów, fizyków, w skali nano i mikro[…]. Prace z zakresu diagnostyki laboratoryjnej prowadzone przez dr hab. nauk medycznych Ewę Łucję Stępień […] dotyczą poszukiwań nowych markerów chorób, głownie chorób układu krążenia (przyp. ES).

Przy współpracy z Kliniką Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum prof. Stępień odkryła, że wyścielające naczynia komórki śródbłonka w stanie stresu, niedotlenienia, czy hiperglikemii poddawane są ciągłej stymulacji i stresowi, w efekcie zaczynają silniej pracować produkując szereg białek i innych cząsteczek uwalnianych w mikropęcherzykach. Jej odkrycie zapoczątkowało prace nad poszukiwaniem biomarkerów, które są uznawane za substancje będące wskaźnikiem choroby. Chcę wykorzystać tę wiedzę w praktyce i znaleźć sposób na szybką diagnozę obecności wydzielania mikropęcherzyków u pacjentów. Być może uda się znaleźć sposób, żeby wybiórczo, na okres choroby zablokować ich aktywność.

Drugi nurt obejmuje badania nad potencjalnym udziałem mikropęcherzyków jako nośników mikroRNA (krótkich fragmentów RNA) u chorych z zawałem serca lub udarem mózgu. Współpraca z Kliniką pozwoliła nam na opracowanie tak zwanego profilu mikroRNA oraz profilu mikropęcherzyków jaki jest charakterystyczny dla pacjentów z powikłaniami towarzyszącymi zawałowi mięśnia sercowego, lub z powikłaniami związanymi z udarem niedokrwiennym mózgu – mówi prof. Stępień.