Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie
Cytometria przepływowa

Nasza grupa zajmuje się m.in. charakteryzowaniem populacji EV przy użyciu cytometrii przepływowej. Oznaczenia większych MV o wielkości > 400nm prowadzono przy użyciu cytometru Navios firmy Beckman Coulter. Analizator ten w swoim wyposażeniu posiada trzy lasery (niebieski 488nm; czerwony 638nm; fioletowy 405 nm) oraz daje możliwość detekcji różnych konfiguracji znaczników nawet do 10 kolorów jednocześnie. Ryciny przedstawiają przykładowe oznaczenia EV znakowanych aneksyną V:

Do wykrywania pęcherzyków o wielkości od 100-900 nm wykorzystano cytometr CytoFlex firmy Beckman Coulter. Analizator posiada trzy lasery (niebieski 488nm; czerwony 638nm; fioletowy 405 nm) oraz umożliwia wykorzystanie do 13 kolorów różnych znaczników jednocześnie. Poniższe ryciny przedstawiają przykładowe oznaczenia EV znakowane aneksyną V:

W badaniach naszej grupy udało się również potwierdzić obecność receptorów Tie-2 oraz CCR5 na powierzchni mikropęcherzyków u chorych z cukrzycą.

Autor wpisu: Aleksandra Tokarz