Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie
Hodowle komórkowe

Y79 cell line – Linia komórkowa ludzkiej retinoblastomy

Jest to linia komórkowa wyprowadzona od 2.5 letniej dziewczynki rasy kaukaskiej z silną rodzinną historią retinoblastomy.
Komórki te rosną w zawiesinie tworząc liczne zgrupowania. Ultrastrukturalne cechy komórek tj. potrójne struktury błonowe, mikrotubule, centriole i ciałka podstawowe są zbliżone do guza pierwotnego.

TIME cell line – unieśmiertelniona linia komórkowa skórnego śródbłonka mikronaczyń

Komórki linii komórkowej TIME powstały z unieśmiertelnienia komórek śródbłonka mikronaczyń z napletka noworodka (HMVEC cell – neonatal foreskin microvascular endothelial cells of the dermis) poprzez ich infekcję retrowirusem WZLblast3:hTERT i ich dalszą hodowlę w medium zawierającym blastycydyne.
Komórki linii TIME mogą nieustannie proliferować do ok. 200 podwojeń populacji i wykazują ekspresję markerów powierzchniowych charakteryzujących śródbłonek, tj. CD31/PECAM-1 i integryna α5β3. Dodatkowo są zdolne do wychwytu acetylowanego LDL oraz tworzenia światła naczynia (tubulogeneza) w odpowiednich warunkach in vitro.

1.1B4 cell line – ludzka linia komórkowa komórek wysepek trzustki

Linia 1.1B4 jest to hybrydoma utworzona przez elektrofuzję pierwotnej hodowli ludzkich wysepek trzustki z linią komórkową PANC-1 (linia komórkowa ludzkiego raka przewodowego trzustki).
Badania immunocytochemiczne wykazały, że komórki linii 1.1B4 posiadają ekspresję insuliny, glukokinazy oraz IAPP. Dodatkowo komórki te charakteryzuje ekspresja transportera glukozy GLUT1.

HUVEC – Human Umbilical Vein Endothelial Cells – są to komórki linii pierwotnej śródbłonka naczyń izolowane z żyły pępowinowej.


Prowadzone badania:
– udział komórek śródbłonka w procesie angiogenezy
– badanie migracji komórkowej

Autor wpisu: Martyna Durak-Kozica