Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie
Instalacja urządzenia qNano

W dniu 17 czerwca 2020 roku w Zakładzie Fizyki Medycznej miała miejsce instalacja urządzenia qNano oraz szkolenie z obsługi aparatu. Szkolenie poprowadził Pan Grzegorz Kaszyński – Prezes Zarządu oraz Współzałożyciel firmy Sygnis Bio Technologies.

Analizator cząstek qNano wykorzystuje unikalną technikę TRPS (Tunable Resistive Pulse Sensing) opartą na nanoporach. Umożliwia dokładny pomiar właściwości fizyczny wielu rodzajów cząstek. Detekcja oparta na nanoporach pozwala mierzyć oddzielnie tysiące cząstek, zapewniając znacznie większą szczegółowość i dokładność niż techniki oparte na świetle.
Pomiar cząstka po cząstce poprzez analizator cząstek qNano umożliwia szczegółowe określenie:
– Rozmiaru cząstek
– Stężenia
– Interakcji cząstek
– Potencjału Zeta cząstek