Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie
Konferencja połączona z warsztatami interaktywnymi

W dniach 5-6 września 2016 na naszym Wydziale odbyła się konferencja połączona z warsztatami interaktywnymi dla studentów zatytułowana: „miRNA and non-coding RNAs in cell biology and human disesase”. Prelegentami byli: dr hab. Zenon Rajfur (Zakład Materiałów Organicznych) oraz zaproszeni goście zagraniczni, prof. Francisco J. Enguita (Instituto de Medicina Molecular, Lisbon) oraz dr Andrea Masotti (Gene Expression – Microarrays Laboratory, Bambino Gesù Children’s Hospital, IRCCS).
Konferencja została dofinansowana z funduszy Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) 2016 przeznaczonych na organizację konferencji naukowych. Głównym organizatorem oraz przewodniczącym komitetu naukowego była: dr hab. prof. UJ Ewa Ł. Stępień.

Celem organizowanej konferencji oraz warsztatów było przedstawienie funkcjonalnej roli biologicznej miRNA oraz niekodującego RNA (ncRNAs), koncentrując się na pokazaniu ich roli jako regulatorów wyjściowego genomu na poziomie komórkowym. W trakcie kursu przedyskutowano wiele przykładów mechanizmów regulacji, w których bierze udział ncRNAs.
Ponadto zostały przedstawione praktyczne zastosowania istniejących baz danych oraz narzędzi bioinformatycznych, służących do analizy oraz przewidywania efektów regulatorowych miRNA.

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia: