Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie
Kursy dla studentów Biofizyki

Rekomendowane kursy dla studentów Biofizyki:

Biologia komórki: cykl komórkowy, starzenie komórek, apoptoza i nekroza, komunikacja międzykomórkowa

WFAIS.IF-B108.0  Biologia komórki dla Biofizyków
WBNZ-661  Biologia komórki (Poziom zaawansowany)
WBt-BT044  Stres komórkowy i apoptoza

Cell and medicinal biochemistry: protein structure and function, molecular and analytical methods, clinical biochemistry
WBNZ-725  Biochemia
Wfa.OAM-M0642 Cytologia kliniczna
WFa.SKP-AM10  Histologia

Biologia strukturalna: biochemia białek I kwasów nukleinowych, enzymologia
WBt-BT271   Biochemia fizyczna dla Biofizyków
WBt-BT158   Biochemia kwasów nukleinowych
WBt-BT262    Biochemia strukturalna i enzymologia
WCh-CM-O104-12   Analiza strukturalna z krystalochemią

Genetyka: kodujące i niekodujące struktury genomu i ich funkcje, narzędzia bioinformatyczne i metody laboratoryjne.
WBT-ZZ70   Genetyka
WBNZ-137   Genetyka człowieka
WBNZ-899  Genetyka molekularna
WMI.II-BS-S  Bioinformatyka strukturalna