Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie
Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej (Tomaszowice 2019)

 

W dn. 28-30 listopada odbyło się XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Miejscem spotkania był Hotel Dwór w Tomaszowicach k/Krakowa. Sympozjum było okazją do interdyscyplinarnego spotkania naukowców, eksperymentatorów, fizjologów, a także klinicystów. Spotkanie odbyło się przy wsparciu Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN z udziałem przede wszystkim młodych, ale także doświadczonych badaczy z obszaru kardiologii, fizjologii, molekularnej biologii, biofizyki i biologii komórkowej.
Wykład plenarny pt. „Nieprawidłowa budowa i czynność fibryny – nowy czynnik ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych” wygłosiła Prof. dr hab. Anetta Undas, kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Postery naszej grupy:
mgr inż. Anna Drożdż „Optimization and characterization of low vacuum filtration procedure – novel method for the isolation of endothelial extracellular vesicles”
dr inż. Agnieszka Kamińska „Wybrane właściwości płytkowych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych jako biomarker ryzyka sercowo-naczyniowego”

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia