Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień

dr inż. Agnieszka Kamińska

Telefon: +48 (12) 664-46-97
E-mail: agnieszka1.kaminska@uj.edu.pl
Pokój: D-1-18 piętro 1
Edukacja

Doktorat na kierunku Biofizyka
2013 – 2019
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Tytuł pracy doktorskiej: „Molecular characteristics of platelet and urinary extracellular vesicles and their possible applications in nanomedicine”

Praca magisterska na kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Inżynieria Biomateriałów
2012
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków
Temat: „Kompozytowe nośniki leków”

Praca inżynierska na kierunku Inżynieria Biomedyczna
2011
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków
Temat: „Hybrydowe materiały kompozytowe dla zastosowań w medycynie regeneracyjnej”

Doświadczenie zawodowe

Asystent badawczy
11.2018 – obecnie
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Samodzielny referent techniczny
zatrudnienie w ramach projektu TEAM (FNP)
07.2018 – 31.10.2018
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Staż
2015
Uniwersytet w Loughborough, Wydział Chemii, praca w grupie dr Marka Platt

Asystent naukowy
2013-2014
JCET (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics)

Praktykant – szpital Jana Pawła II w Krakowie
09-10.2010
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
– obsługa systemu PAC
– kontrola jakości w mammografii
– tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy

Praktykant – szpital Uniwersytecki w Krakowie
06-07.2009
Zakład Diagnostyki Obrazowej
– aparat RTG
– zdrowie i ochrona w środowisku promieniowania X

Projekty badawcze

Rola:Kierownik
16.03.2020 – 30.11.2020
Tytuł: „Wykorzystanie metody spektroskopii Ramanowskiej do diagnostyki chorób nerek (u chorych z cukrzycą) w próbkach mikrofragmentów (mikropęcherzyków) komórkowych z moczu”. Projekt finansowany w ramach konkursu na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla Innowacji opracowanych przez zespoły badawcze UJ.

Rola: Kierownik
01.11.2018 – 31.10.2021
Temat:” Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program Lider).

Rola: Współtwórca
10.2017 – 10.2018
Temat: „Wykorzystanie białka galektyny-3 znajdującej się w mikrofragmentach (mikropęcherzykach) komórkowych w moczu do diagnostyki chorób nerek (u chorych z cukrzycą)”. Projekt realizowany w ramach projektu Inkubator+ (Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Rola: Kierownik
05.2016 – 03.2017
Temat: „Charakterystyka molekularna oraz spektroskopowa pęcherzyków zewnątrzkomórkowych izolowanych z moczu pochodzących od pacjentów z cukrzycą”. Projekt realizowany w ramach dotacji celowej DSC.

Rola: Kierownik
05.2015 – 03.2016
Temat: „Rola białek adhezyjnych oraz ładunku powierzchniowego w oddziaływaniach między mikropęcherzykami a komórką”. Projekt realizowany w ramach dotacji celowej DSC.

Rola: Wykonawca
10.2014 – obecnie
Temat: „Rola mikrocząstek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej – badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowych w starzeniu śródbłonka”

Rola: Wykonawca
2013 – 2014
Temat: „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym”, NCN nr. 2012/07/B/NZ5/02510

Publikacje

1. Kamińska A, Marzec ME, Stępień EŁ. Design and optimization of a biosensor surface functionalization to effectively capture urinary extracellular vesicles. Molecules 2021, 26(16):4764, https://doi.org/10.3390/molecules26164764

2. Stępień EŁ, Kamińska A, Surman M, Karbowska D, Wróbel A, Przybyło M. Fourier-Tranform InfraRed (FT-IR) spectroscopy to show alterations in molecular composition of EV subpopulations from melanoma cell lines in different malignancy. Biochemistry and Biophysics Reports 2021;25:100888

3. Kamińska A, Gajos K, Woźnicka O, Dłubacz A, Marzec ME, Budkowski A, Stępień Eł. Using a lactadherin-immobilized silicon surface for capturing and monitoring plasma microvesicles as a foundation for diagnostic device development. Anal Bioanal Chemistry 2020, doi: https://doi.org/10.1007/s00216-020-02938-5

4. Drożdż A, Kamińska A, Surman M, Gonet-Surówka A, Jach R, Huras H, Przybyło M, Stępień EŁ. Low-Vacuum Filtration as an Alternative Extracellular Vesicle Concentration Method: A Comparison with Ultracentrifugation and Differential Centrifugation. Pharmaceutics 2020, 12 (9):872.

5. Roman M, Kamińska A, Drożdż A, Platt M, Kuźniewski M, Małecki MT, Kwiatek WM, Paluszkiewicz C, Stępień EŁ. Raman spectral signatures of urinary extracellular vesicles from diabetic patients and hyperglycemic endothelial cells as potential biomarkers in diabetes. Nanomedicine. 2019;17:137-149.

6. Stępień EŁ, Durak-Kozica M, Kamińska A, Targosz-Korecka M, Libera M, Tylko G, et al. Circulating ectosomes: Determination of angiogenic microRNAs in type 2 diabetes. Theranostics. 2018;8(14):3874-3890.

7. Kamińska A, Enguita FJ, Stępień EŁ. Lactadherin: An unappreciated haemostasis regulator and potential therapeutic agent. Vascul Pharmacol. 2018;101:21-28.

8. Kamińska A, Platt M, Kasprzyk J, et al. Urinary extracellular vesicles: potential biomarkers of renal function in diabetic patients. J Diab Research. 2016;2016:5741518.

9. Gajos K, Kamińska A, Awsiuk K, et al. Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate: cytometric and spectroscopic approach. Anal Bioanal Chem. 2017;409:1109-1119.

Zgłoszenia patentowe

1. The detection and diagnosis method of the diabetes mellitus, application No. PL423634, 30.11.2017; PCT/PL2018/050059

2. Novel biomarker of kidney failure in diabetes mellitus patients, application No. PL422611, 22.08.2017

3. The method of determinig the level of kidney damage occuring in diabetes, application No. PL428992, 21.02.2019

Patenty

1. Ewa Stępień, Agnieszka Kamińska, Maciej Roman, Czesława Paluszkiewicz
Sposób wykrywania i diagnozowania przebiegu cukrzycy
Data udzielenia patentu: 25-05-2020; Nr patentu: PAT.235682

2. Ewa Stępień, Agnieszka Kamińska, Wojciech Piekoszowski, Joanna Kasprzyk
Sposób wykrywania uszkodzenia nerek pojawiającego się u chorych z cukrzycą
Data udzielenia patentu: 31-05-2021; Nr patentu: PL237810

Nagrody

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec Przyszłości” 2020

Członkostwo

Członek Towarzystwa ISEV (International Society for Extracellular Vesicles)