Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień

Doktorant
mgr inż. Anna Drożdż

Telefon: +48 (12) 664 4765
E-mail: anna.drozdz@uj.edu.pl
Pokój: D-1-20 1 piętro
Wprowadzenie

Ambitna absolwentka dwóch krakowskich uczelni łącząca wiedzę z zakresu analityki medycznej i inżynierii materiałowej. Pasja badawcza, zainteresowania w obszarze nauk ścisłych, analityczny umysł, doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Edukacja

Studia doktoranckie na kierunku Biofizyka
2016 – obecnie
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Biofizyka

Studia inżynierskie
2012 – 2016
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Inżynieria materiałowa. Uzyskany tytuł: inżynier.

Studia magisterskie
2008 – 2013
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Farmaceutyczny, Analityka medyczna. Uzyskany tytuł: magister.

Doświadczenie zawodowe

Planista produkcji, Zakład Elektroniczny Omega
Marzec 2016 – Październik 2016
Zakres obowiązków: planowanie produkcji, kontakt z klientami (w tym zagranicznymi), współpraca z pozostałymi działami firmy.

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk. Badania prowadzone w ramach praktyk.
Lipiec 2015 – Sierpień 2015
Temat badań: Funkcjonalne biomateriały z powłokami o właściwościach specjalnych dla systemów krążenia.
Zakres obowiązków: testy w komorze promieniowego przepływu, badania przy użyciu maszyny wytrzymałościowej do zastosowań biologicznych, analiza preparatów przy pomocy mikroskopu optycznego, przygotowanie próbek oraz badania prowadzone na mikroskopie konfokalnym.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Biomateriałów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Udział w projekcie badawczym oraz badania prowadzone w ramach projektu inżynierskiego.
Styczeń 2014 – Czerwiec 2015
Temat badań: Wstrzykiwalne, biozgodne hydrożele napełniane nanocząstkami jako nośniki leków w chorobach kości; gąbki hydrożelowe jako nośniki antybiotyków.
Zakres obowiązków: otrzymywanie i optymalizacja parametrów hydrożeli, badania przy użyciu maszyny wytrzymałościowej, badania mikrobiologiczne, analiza mikroskopowa, badania fluorymetryczne.

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Farmaceutyczny. Badania prowadzone w ramach pracy magisterskiej.
Temat pracy: Analiza szlaku CREB-BDNF w deficycie cynku jako zwierzęcym modelu depresji.
Styczeń 2013 – Lipiec 2013
Zakres obowiązków: preparatyka próbek biologicznych, badania metodą western blot.

Publikacje

1. Drożdż A, Kamińska A, Surman M, Gonet-Surówka A, Jach R, Huras H, Przybyło M, Stępień EŁ. Low-Vacuum Filtration as an Alternative Extracellular Vesicle Concentration Method: A Comparison with Ultracentrifugation and Differential Centrifugation. Pharmaceutics 2020, 12 (9):872.

2. Chyrchel B, Drożdż A, Długosz D, Stępień EŁ, Surdacki A. Platelet Reactivity And Circulating Platelet-Derived Microvesicles Are Differently Affected By P2Y(12) Receptor Antagonists. Int J Med Sci. 2019 Jan 1;16(2):264-275.

3. Surman M, Drożdż A, Stępień E, Przybyło M. Extracellular vesicles as drug delivery systems -methods of production and potential therapeutic applications. Curr Pharm Des. 2019 Mar 6;25(2):132-154.

4. Roman M, Kamińska A, Drożdż A, Platt M, Kuźniewski M, Małecki MT, Kwiatek WM, Paluszkiewicz C, Stępień EŁ. Raman spectral signatures of urinary extracellular vesicles from diabetic patients and hyperglycemic endothelial cells as potential biomarkers in diabetes. Nanomedicine. 2019 Apr;17:137-149.

5. Surman M, Hoja-Łukowicz D, Szwed S, Kędracka-Krok S, Jankowska U, Kurtyka M, Drożdż A, Lityńska A, Stępień E, Przybyło M. An Insight into the Proteome of Uveal Melanoma-Derived Ectosomes Reveals the Presence of Potentially Useful Biomarkers. Int J Mol Sci. 2019 Aug 2;20(15). pii: E3789.

6. Jerzy Hohendorff, Anna Drożdż, Sebastian Borys, Agnieszka H. Ludwig-Slomczynska, Beata Kiec-Wilk, Ewa Ł. Stępień, Maciej T. Malecki. Effects of Negative Pressure Wound Therapy on Levels of Angiopoetin-2 and Other Selected Circulating Signaling Molecules in Patients with Diabetic Foot Ulcer. Journal of Diabetes Research, vol. 2019, Article ID 1756798, 7 pages, 2019.

7. Surman M, Hoja-Łukowicz D, Szwed S, Drożdż A, Stępień E, Przybyło M. Human melanoma-derived ectosomes are enriched with specific glycan epitopes. Life Sci. 2018 Aug 15;207:395-411.

8. Stępień E, Costa MC, Kurc S, Drożdż A, Cortez-Dias N, Enguita FJ. The circulating non-coding RNA landscape for biomarker research: lessons and prospects from cardiovascular diseases. Acta Pharmacol Sin. 2018 Jul;39(7):1085-1099.

9. Drożdż A, Stępień EŁ. Circulating microvesicles in regenerative angiogenesis. Curr Trends Biomedical Eng & Biosci 2017;3(1): 555602

10. Posadowska U, Brzychczy-Włoch M, Drożdż A, Krok-Borkowicz M, Włodarczyk-Biegun M, Dobrzyński P, Chrzanowski W, Pamuła E. Injectable hybrid delivery system composed of gellan gum, nanoparticles and gentamicin for the localized treatment of bone infections. Expert Opin Drug Deliv 2016;13(5):613-20