Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień

Former researcher
dr Martyna Durak-Kozica

E-mail: martyna.durak@uj.edu.pl
Edukacja

Doktorant na kierunku Biofizyka
2014 – obecnie
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Praca magisterska na kierunku Biologia
2012
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Wydział Biologii, Geologii i Nauk o Ziemi
Temat: „Określenie zależności poziomu rezystyny od stadium cyklu estralnego”.

Praca licencjacka
na kierunku Biologia
2010
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Wydział Biologii, Geologii i Nauk o Ziemi
Temat: „Nowotwór piersi a ksenobiotyki”.

Doświadczenie zawodowe

Doktorant na kierunku Biofizyka
2014 – obecnie
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Praktykant
01-02.2012
Centrum Onkologii Instytututu Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, Zakład Radiobiologii Klinicznej

Praktykant
08.2011
Laboratorium Mikrobiologiczne w Oświęcimiu

Praktykant

09-10.2010
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu

Projekty badawcze

Rola: Kierownik
05.2016-obecnie
Temat: „Badanie oddziaływań fragmentu sFv przeciwciała anty-uPAR na receptory komórek śródbłonka naczyniowego zaangażowane w procesy angiogenezy” (DSC).

Rola: Kierownik
09.2015-obecnie
Temat: „Udział receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu w procesie formowania i internalizacji mikrocząstek pochodzenia śródbłonkowego w warunkach hiperglikemii”.

Rola: Wykonawca
10.2014-obecnie:
Temat: „Rola mikrocząstek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej – badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowych w starzeniu śródbłonka”.

Rola: Wykonawca
06-12.2012
Temat: „Określenie możliwości współdziałania bisfenolu A i leptyny na wybrane parametry związane z procesem migracji w nowotworze jajnika, modelu linii OVCAR-3”.

Rola: Wykonawca
2010-2011
Temat: „Udział rezystyny w regulacji funkcji jajnika”.

Publikacje

1. Durak-Kozica M, Paszek E, Stępień EŁ. Role of the Wnt signalling pathway in the development of endothelial disorders in response to hyperglycaemia, Expert Rev Mol Med 2019, 21: e7.

2. Durak-Kozica M, Baster Z, Kubat K, Stępień E. 3D visualization of extracellular vesicle uptake by endothelial cells, Cellular and Molecular Biology Letters 2018; 23: 57.

3.Stepień EŁ, Durak-Kozica M, KAMIŃSKA A, Targosz-Korecka M, Libera M, Tylko G, et al. Circulating ectosomes: Determination of angiogenic microRNAs in type 2 diabetes mellitus, Theranostics 2018; 8(14): 3874-90.

4. Mardyła A, Durak M, Gregoraszczuk EŁ, Effects of resistin on porcine ovarian follicle steroidogenesis in prepubertal animals: an in vitro study, Reprod Biol Endocrinol. 2013 May 17;11(1):45.