Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień

dr Aleksandra Tokarz

Telefon: +48 600 920 287
E-mail: ola.tokarz@interia.pl
Pokój: D-0-05, D-0-09
Edukacja

Uzyskanie tytułu Doktora nauk medycznych
2018 r.

Doktorant
2014 – 2018
Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Udział mikropęcherzyków w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej- badanie wybranych czynników zaangażowanych w angiogenezę.

Specjalizacja z Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
2013
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Studia Podyplomowe – Public Relations
2009-2010
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Studia magisterskie na kierunku Analityka Medyczna
2002-2007
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Wydział Farmacji
Temat pracy: „Porównanie metod nefelometrycznej i turbidymetrcznej oznaczeń białka C-reaktywnego o wysokiej czułości”.

Doświadczenie zawodowe

Diagnosta Laboratoryjny i Audytor wewnętrzny
2007 – obecnie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Pracownią Bakteriologiczną, na stanowisku Diagnosty Laboratoryjnego oraz od 2009 jako Audytor Wewnętrzny.

Diagnosta Laboratoryjny
2011-2013
Synevo Polska sp.z.o.o., na stanowisku Diagnosty Laboratoryjnego

Staże i kursy naukowe

1. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

2. Walidacja metod badawczych w nowoczesnym laboratorium medycznym

3. Kontrola jakości badań laboratoryjnych w praktyce nowoczesnego laboratorium. Zintegrowany system kontroli jakości

Projekty badawcze

Rola: Wykonawca

Temat: „Rola mikrocząstek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej – badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowych w starzeniu śródbłonka”.

Publikacje

1. Tokarz A, Szuścik I, Kuśnierz-Cabala B, Kapusta M, Konkolewska M, Żurakowski A, Georgescu A, Stępień E. Extracellular vesicles participate in the transport of cytokines and angiogenic factors in diabetic patients with ocular complications. Folia Med Cracov. 2015;55(4):35-48.

2. Tokarz A, Kusnierz-Cabala B, Kuźniewski M, Gacoń J, Mazur-Laskowska M, Stępień EŁ. Seasonal effect of vitamin D deficiency in patients with acute myocardial infarction. Kardiol Pol. 2016;74(8):786-792

3. Kusnierz-Cabala B, Gernand W, Zabek-Adamska A, Tokarz A, Naskalski JW. Comparison of high-sensitivity C-reactive protein serum assay results obtained using Dade-Behring BNII nephelometer and Ortho Vitros FS 5.1 clinical analyzer in respect of CRP-related risk assessment of chronic metabolic diseases. Clin Lab 2008;54(9-10):341-6