Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień

Zespół Mikropęcherzykowy

Grupa badawcza Prof. Ewy Stępień

Zespół Mikropęcherzykowy

Badania naszej grupy obejmują głównie trzy nurty:

mikropęcherzyki jako biomarkery choroby – możliwość potencjalnego wykorzystania mikropęcherzyków w diagnostyce chorób układu krążenia oraz niewydolności nerek spowodowanej chorobami układu krążenia, w tym cukrzycą

udział mikropęcherzyków jako nośników mikroRNA (krótkich fragmentów RNA) u chorych z zawałem serca, udarem mózgu lub cukrzycą

ocena radiowrażliwości adaptacyjnej komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego w oparciu o badania cytogenetyczne i ocenę profilu mikropęcherzyków

Najnowsze wpisy

Z radością informujemy, że dr inż. Agnieszka Kamińska uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania […]

22 stycznia 2020

  W dn. 28-30 listopada odbyło się XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Miejscem spotkania był Hotel Dwór w Tomaszowicach k/Krakowa. Sympozjum było okazją do interdyscyplinarnego spotkania naukowców, […]

10 grudnia 2019

W dniach 5-8 czerwca 2019 odbyła się w Poznaniu konferencja NanoTech Poland 2019. Nasza doktorantka mgr inż. Anna Drożdż wygłosiła prezentację zat. „Influence of the composition of liposomes on their […]

10 czerwca 2019