Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień

Lider zespołu
prof. dr hab. n. med. Ewa Łucja Stępień

Telefon: +48 (12) 664-47-62
E-mail: e.stepien@uj.edu.pl
Pokój: D-1-28 1 piętro
Wprowadzenie

Przed medycyną diagnostyczną, a taką się zajmuję, stoi podstawowe i najważniejsze zadanie: szybko i precyzyjnie zdiagnozować pacjenta, rozpoznać u niego chorobę w momencie, który pozwoli na skuteczne i bezpieczne leczenie. Diagnostyka, a myślę tutaj o diagnostyce laboratoryjnej, to domena specjalistów zajmujących się biochemią, genetyką, fizjologią, czyli szeroko pojętą analityką medyczną. Diagnostyka to do tej pory badania wykonywane w laboratorium, oznaczanie poziomu substancji, tak zwanych markerów choroby w próbkach krwi, moczu, w wycinku tkanki. Tym zajmuje się diagnosta laboratoryjny. Jednak diagnostyka laboratoryjna wkracza teraz w obszary zajmowane do tej pory przez inżynierów, fizyków, w obszary nano i mikro. W obszar tak zwanej nanomedycyny, albo inaczej nanodiagnostyki. Miniaturyzacji podlega nie tylko narzędzie, przy użyciu którego wykonuje się pomiar (nanochip, mikrokuleczka) – służące do wykrywania markerów choroby. Nasze zainteresowania wykraczają poza wymiar i skalę komórki i tkanki, a wkraczają w wymiar mikro i nanopęcherzyków, mikroRNA.

Moje badania nad nowymi metodami diagnostycznymi były wyróżnione II miejscem w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Agencję Oceny Technologii Medycznych „Dowody naukowe? Tak, korzystam , Edycja 2007” (za pracę: Oznaczanie agonisty receptora ADP (VASP/P2Y12) płytek do diagnostyki obniżonej wrażliwości na klopidogrel u pacjentów kierowanych do zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI)).

Stopnie naukowe

2021 profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
2013 Habilitacja z nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2011 Specjalizacja z laboratoryjnej genetyki medycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2003 Specjalizacja z mikrobiologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
1997 praca doktorska z dziedziny nauk biologicznych „Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych in vitro” promotor: Prof. Włodzimierz Korohoda

Przebieg pracy zawodowej i kariery naukowej

2020-obecnie Prezes Zarządu Theranoscope Sp. z o.o. (https://theranoscope.com/)
2017-obecnie Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (http://www.zfm.if.uj.edu.pl/zespol/pracownicy-naukowi)
2015-2016 Dyrektor Medyczna w firmie R&D K2Biomedical sp. z o.o.
2014-2017 Profesor nadzwyczajna w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2014-2016 Konsultantka w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, Zakład Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce (https://www.onkol.kielce.pl/centrum/zaklad-diagnostyki-molekularnej)
2013-2015 Badaczka w ramach projektu WROVASC, Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław (http://www.wssobr-wroc.pl/projekty/wrovasc/)
2011-2014 Adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki Katedry Biochemii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2008-2011 Asystentka Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Eksperymentalnej, Instytut kardiologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2002-2011 Kierownik laboratorium, Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej I Badań Naukowych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
1997-2002 Asystentka Laboratorium Kliniczne, Krakowski szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
1996-1997 Asystentka Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii I Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Ponadto

• Autorka i współautorka 139 publikacji naukowych, z łączna liczbą cytowań
– wg Web of science > 1900, h-index = 25
– wg google scholar > 2900, h-index = 29
• Wizyty badawcze w wielu krajach w tym London Imperial College Science Technology and Medicine (UK), UPV Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain, Institute of Molecular Medicine University of Lisbon, Portugal, CHU de Charleroi, Hôpital A. Vésale, Unité des maladies hémorragiques, Charleroi, Belgium
• Udział w komitecie redakcyjnym czasopism:
– Cardigenetics MDPI (https://www.mdpi.com/journal/cardiogenetics/editors)
– Bio-Algorithms and Med.-Systems De Gruyter (https://www.degruyter.com/view/journals/bams/bams-overview.xml)
• Recenzent > 20 czasopismach naukowych, w tym FASEB J; Clinical and Experimental Physiology; Oncotarget; Expert Opinion on Therapeutic Targets; PLoS ONE; Journal of Thrombosis and Haemostasis; Cell Physiology and Biochemistry; European Journal of Clinical Investigation; Cardiovascular Diabetology; Molecular BioSystems; Clinical Chemistry; Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; Aging; Clinical Biochemistry; Gene, Genes; International Journal Molecular Sciences; Theranostics
• 19 lat doświadczenia w diagnostyce klinicznej, w badaniach biomarkerów chorób nowotworowych, układu krążenia i zakażeń wirusowych, metodami laboratoryjnymi i obrazowymi

Projekty badawcze

Rola: Kierownik
2020-2023

Temat: „Zależność między składem molekularnym pęcherzyków zewnątrzkomórkowych śródbłonka i beta trzustki a ich rolą w cukrzycowej dysfunkcji śródbłonka – wpływ na właściwości błony komórek docelowych” Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki – OPUS17 (2019/33/B/NZ3/01004)

Rola: Koordynator
2001-2008

Temat: „Wczesna prewencja i profilaktyka nowotworów sutka i jajnika z zastosowaniem diagnostyki molekularnej” w ramach Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie – diagnostyka przesiewowa mutacji BRCA1/2. Program finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Rola: Kierownik
od 16-06-2013

Temat: Rola mikrocząstek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej – badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowej w starzeniu śródbłonka; Kierownik projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki – OPUS: UMO-2012/07/B/NZ5/02510, data zakończenia projektu: 16-06-2016

Rola: Kierownik
2009

Temat: Ocena zależności między fenotypem mikrocząstek (ang. microparticles), a przebiegiem procesu tworzenia skrzepu fibrynowego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym; Kierownik projektu statutowego finansowanego ze środków MNiSzW: K/ZDS/001009;

Rola: Kierownik
2001-2002

Temat: Badania in vitro regulacji ekspresji białka stresu termicznego HSP72 pod wpływem aspiryny w komórkach śródbłonka ludzkiego; Kierownik projektu finansowanego ze środków Komitetu Badan Naukowych: 4P05C009921;
Jako wykonawca w 15 innych projektach

Rola: Uczestnik – międzynarodowy program wieloośrodkowy
2013-2015

The ISTH collaborative workshop entitled „Standardization of microparticles enumeration across different flow cytometry platforms”, S. Cointe, C. Judicone, S. Robert, M. Mooberry, P. Poncelet, N. S. Key, F. Dignat-George, R. Lacroix on behalf of the ISTH SSC Workshop

Rola: Uczestnik – międzynarodowy program wieloośrodkowy
2011-2013

The ISTH SSC Workshop. Standardization of pre-analytical variables in plasma microparticle determination: results of the International Society on Thrombosis and Haemostasis SSC Collaborative workshop. Lacroix R, Judicone C, Mooberry M, Boucekine M, Key NS, Dignat-George F; J Thromb Haemost. 2013 Apr 2. doi: 10.1111/jth.12207.

Rola: Uczestnik – krajowy program wieloośrodkowy
2005

Przygotowanie i walidacja kompleksowych procedur w diagnostyce immunologicznej chorób immunozależnych. Program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant PBZ-KBN 119/P05/2005) kierownik prof. J. Żeromski; Madaliński K, Godzik P. European demands for the formation of a hepatological laboratory network Exp Clin Hepatology. 2009; 5: 39-43

Rola: Uczestnik – międzynarodowy program wieloośrodkowy
2001

The Multicentre Evaluation of Routine Immunoassay of Troponin T study (MERIT). P O Collinson, P J Stubbs, A-C Kessler. Multicentre evaluation of the diagnostic value of cardiac troponin T, CK-MB mass, and myoglobin for assessing patients with suspected acute coronary syndromes in routine clinical practice. Heart 2003;89:280–286.

Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty krajowe

1. Ewa Stępień, Agnieszka Kamińska, Maciej Roman, Czesława Paluszkiewicz
Sposób wykrywania i diagnozowania przebiegu cukrzycy
Data udzielenia patentu: 25-05-2020; Nr patentu: PAT.235682

2. Ewa Stępień, Agnieszka Kamińska, Wojciech Piekoszewski, Joanna Kasprzyk
Sposób wykrywania uszkodzenia nerek pojawiającego się u chorych z cukrzycą
Data zgłoszenia: 22-08-2017; Nr zgłoszenia: P. 422611
Data udzielenie patentu: 25-01-2021

Zgłoszenia krajowe

1. Ewa Stępień, Agnieszka Kamińska
Sposób określania stopnia uszkodzenia nerek pojawiającego się u chorych z cukrzycą
Data zgłoszenia: 21-02-2019; Nr zgłoszenia: P. 428992

Zgłoszenia międzynarodowe

1. Ewa Stępień, Agnieszka Kamińska, Maciej Roman, Czesława Paluszkiewicz
Sposób wykrywania i diagnozowania przebiegu cukrzycy
Data zgłoszenia: 29-11-2018; Nr zgłoszenia: PCT/PL2018/050059
Data zgłoszenia: 29-06-2020; Nr zgłoszenia: EP 18884407.0
Data zgłoszenia: 27-05-2020; Nr zgłoszenia: US 16/767,208

2. Ewa Stępień, Agnieszka Kamińska
Sposób określania stopnia uszkodzenia nerek pojawiającego się u chorych z cukrzycą
Data zgłoszenia: 21-02-2020; Nr zgłoszenia: PCT/PL2020/050020

Nagrody i wyróżnienia

2009, 2016, 2019
Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej

2008
Trzecia nagroda (zbiorowa) za prezentację na 36 Kongresie Internistów Polskich: B. Kwaśny-Krochin, E. Stępień, P. Głuszko. Asymetryczna dwumetylo-L-arginina (ADMA) zaburza funkcję śródbłonka naczyniowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.

2007
srebrny Archibald, nagroda Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej “Medycyna oparta na dowodach naukowych w praktyce”
Wyróżnienie

1999
Wyróżnienie za najlepszą pracę doktorską przygotowaną przy użyciu narzędzi Statistica Software, przez StatSoft® Polska

Lista 10 wybranych artykułów z ostatnich 5 lat

1. Anal Bioanal Chem. Using a lactadherin-immobilized silicon surface for capturing and monitoring plasma microvesicles as a foundation for diagnostic device development. Angielski. STĘPIEŃ EŁ (30%). Kamińska A (30%) Gajos K (20%), Woźnicka O (5%), Dłubacz A (5%), Marzec ME (5%), Budkowski A (5%). Springer Nature 2020. Sep 2020; ISSN1618-2650; doi: 10.1007/s00216-020-02938-5. 70 pkt. MNiSW; IF=3.637

2. Micron. X-ray microtomography as a new approach for imaging and analysis of tumor spheroids. Angielski. STĘPIEŃ EŁ (30%). Karimi H (30%), Leszczyński B (30%), Kołodziej T (3%), Kubicz E (3%), Przybyło M (4%). Elsevier 2020. Jul 2020; ISSN 0968-4328; doi: 10.1016/j.micron.2020.102917; 100 pkt. MNiSW; IF=1.726

3. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. Raman spectral signatures of urinary extracellular vesicles from diabetic patients and hyperglycemic endothelial cells as potential biomarkers in diabetes. Angielski. Stępień EŁ (20%) Roman M (30%), Kamińska A (30%), Drożdż A (5%), Platt M (5%), Kuźniewski M (2%), Małecki MT (3%), Kwiatek WM (2%), Paluszkiewicz C (3%), Elsevier 2019 Apr 2019; ISSN 1549-9634; doi: 10.1016/j.nano.2019.01.011 140 pkt. MNiSW; IF=5.182

4. J Clin Med. The Clinical Trial Landscape for Melanoma Therapies. Angielski. Wróbel S (45%), Przybyło M (10%), Stępień E (45%). MDPI 2019; Mar 2019; ISSN 2077-0383; doi: 10.3390/jcm8030368; 100 pkt. MNiSW; IF=3.303; 18

5. Theranostics. Circulating ectosomes: Determination of angiogenic microRNAs in type 2 diabetes. Angielski. STĘPIEŃ EŁ (40%) E, Durak-Kozica M (10%), Kamińska A (5%), Targosz-Korecka M (1%), Libera M (1%), Tylko G(1%), Opalińska A (1%), Kapusta M (1%), Solnica B (1%), Georgescu A (1%), Costa MC (1%), Czyżewska-Buczyńska A (1%), Witkiewicz W (1%), Małecki MT (5%), Enguita FJ (30%). Ivyspring International Publisher 2018; Jun 2018; ISSN: 18387640; doi: 10.7150/thno.23334. eCollection 2018; 140 pkt. MNiSW; IF=8.579; 18

6. Acta Pharmacologica Sinica. The circulating non-coding RNA landscape for biomarker research: lessons and prospects from cardiovascular diseases. Angielski. STĘPIEŃ E (40%), Costa MC (5%), Kurc S (5%), Drożdż A (5%), Cortez-Dias N (5%), Enguita FJ (40%). Nature Publishing Group 2018; Jun 2018. ISSN 1671-4083; doi:10.1038/aps.2018.35; 100 pkt. MNiSW; IF=5.064; 34

7. Gacon J at al. Diagnostic and prognostic micro-RNAs in ischaemic stroke due to carotid artery stenosis and in acute coronary syndrome: a four-year prospective study. KARDIOL POL . 2018; 76: 2. cytowania: 15

8. Kaminska A et al. Lactadherin: An unappreciated haemostasis regulator and potential therapeutic agent. VAS PHARM. 2018; 101: 21. cytowania: 12

9. Gajos K, Kamińska K, Awsiuk K, Bajor A, Gruszczynski K, Pawlak A, Żądło A, Kowalik A, Budkowski A, STĘPIEŃ E. Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate: cytometric and spectrometric approach. Anal Bioanal Chem. 2017 Feb;409(4):1109-1119. 70 pkt. MNiSW; IF=3.637

10. Rueda-Romero C, Hernández-Pérez G, Ramos-Godínez P, Vázquez-López I, Quintana-Belmares RO, Huerta-García E, STĘPIEŃ E, López-Marure R, Montiel-Dávalos A, Alfaro-Moreno E. Titanium dioxide nanoparticles induce the expression of early and late receptors for adhesion molecules on monocytes. Part Fibre Toxicol. 2016 Jun 23;13(1):36. doi: 10.1186/s12989-016-0147-3. 140 pkt. MNiSW; IF=7.546