Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie

W dniach 6-9 czerwca 2018 uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji NanoTech 2018, która miała miejsce w Centrum Nanobiomedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji organizowanej od 2011 roku jest […]

26 sierpnia 2018

W dniu 27 maja 2017 odbyła się VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, na której mgr inż. Agnieszka Kamińska wygłosiła referat ustny zatytułowany: „Metody spektralne w poszukiwaniu nowych […]

2 czerwca 2017

W dniu 27 maja 2017 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbył się jubileuszowy finał V edycji „Eksperymentu Łańcuchowego”. Wydarzenie to było połączone z dniem otwartym naszego Wydziału, co […]

30 maja 2017

Jak badać mikropęcherzyki? Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, średnica od 100 nanometrów (na przykład egzosomy) do 1 mikrometra, większość tych obiektów jest na pograniczu lub nawet poniżej zdolności rozdzielczej […]

25 stycznia 2017

Y79 cell line – Linia komórkowa ludzkiej retinoblastomy Jest to linia komórkowa wyprowadzona od 2.5 letniej dziewczynki rasy kaukaskiej z silną rodzinną historią retinoblastomy. Komórki te rosną w zawiesinie tworząc […]

22 stycznia 2017

Rekomendowane kursy dla studentów Biofizyki: Biologia komórki: cykl komórkowy, starzenie komórek, apoptoza i nekroza, komunikacja międzykomórkowa WFAIS.IF-B108.0  Biologia komórki dla Biofizyków WBNZ-661  Biologia komórki (Poziom zaawansowany) WBt-BT044  Stres komórkowy i […]

18 stycznia 2017

W dniach 5-6 września 2016 na naszym Wydziale odbyła się konferencja połączona z warsztatami interaktywnymi dla studentów zatytułowana: „miRNA and non-coding RNAs in cell biology and human disesase”. Prelegentami byli: […]

10 września 2016

Technologia TRPS (Tunable Resistive Pulse Sensing) opiera się na pomiarze zmiany rezystancji podczas przechodzenia badanego obiektu przez por o rozmiarze w skali mikro lub nano, który umieszczony jest w membranie […]

8 września 2016

Nasza grupa zajmuje się m.in. charakteryzowaniem populacji EV przy użyciu cytometrii przepływowej. Oznaczenia większych MV o wielkości > 400nm prowadzono przy użyciu cytometru Navios firmy Beckman Coulter. Analizator ten w […]

5 września 2016

Wyjątki z wywiadu udzielonego dla red. Jadwigi Kasprzyk z dziennika Rzeczypospolita (24-27 grudnia 2015): „Uniwersytet Jagielloński: Fizyka w 3 wymiarach” Rzeczpospolita, 2015 nr 300 (10329), s. N2-N3 Miniaturyzacji podlega nie […]

1 stycznia 2016