Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie

W dniach 25-26.11.2020 zespół Zakładu Fizyki Medycznej WFAIS UJ odbył szkolenie z obsługi cytometru Amnis® CellStream®. Szkolenie poprowadził Pan Michał Konieczny (Kierownik ds. sprzedaży i zastosowań cytometrii przepływowej, Europa Wschodnia […]

27 listopada 2020

W dniu 2 czerwca 2018 r. gościliśmy ekipę BBC Arabic, która nagrała film dotyczący realizowanego przez nas projektu zat. „Biomarker niewydolności nerek u pacjentów cukrzycowych”. Wizytę BBC w Zakładzie Fizyki […]

1 października 2018

Y79 cell line – Linia komórkowa ludzkiej retinoblastomy Jest to linia komórkowa wyprowadzona od 2.5 letniej dziewczynki rasy kaukaskiej z silną rodzinną historią retinoblastomy. Komórki te rosną w zawiesinie tworząc […]

22 stycznia 2017

Technologia TRPS (Tunable Resistive Pulse Sensing) opiera się na pomiarze zmiany rezystancji podczas przechodzenia badanego obiektu przez por o rozmiarze w skali mikro lub nano, który umieszczony jest w membranie […]

8 września 2016

Nasza grupa zajmuje się m.in. charakteryzowaniem populacji EV przy użyciu cytometrii przepływowej. Oznaczenia większych MV o wielkości > 400nm prowadzono przy użyciu cytometru Navios firmy Beckman Coulter. Analizator ten w […]

5 września 2016