Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Kategorie
Tunable Resistive Pulse Sensing

Technologia TRPS (Tunable Resistive Pulse Sensing) opiera się na pomiarze zmiany rezystancji podczas przechodzenia badanego obiektu przez por o rozmiarze w skali mikro lub nano, który umieszczony jest w membranie wykonanej z poliuretanu. Na podstawie wielkości tej zmiany (wielkości piku) jest obliczana wielkość mierzonych obiektów. Mierzone komórki (qMicro), czy też mikropęcherzyki (qNano) są zawieszone w elektrolicie. Mikroobiekty przechodzą przez por dzięki zastosowaniu kombinacji napięcia oraz ciśnienia, zaś każdy przechodzący obiekt powoduje wystąpienie tzw. blokady, która jest rozpoznawana przez oprogramowanie.

Mierzone są trzy parametry:

Blockade magnitude – proporcjonalna do objętości mierzonej mikrocząstki
Blockade duration – wykorzystywana do obliczenia ładunku na powierzchni każdej mikrocząstki
Blockade frequency – wykorzystywana do określenia koncentracji

Zastosowanie urządzenia qMicro:

– prezycyjne zliczanie oraz określanie rozmiaru komórek:
– badania hematologiczne
– badanie komórek macierzystych
– badanie agregatów, klastrów komórkowych
– określenie czystości próbki (np. zanieczyszczenie bakteriami)

Parametry:

Zakres wielkości mierzonych komórek: 4 – 300 µm
Objętość próbki: 1 µL – 1 mL

Autor wpisu: Agnieszka Kamińska