Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień

mgr Carina Rząca

E-mail: carina.rzaca@doctoral.uj.edu.pl
EDUKACJA

10.2020 -obecnie Szkoła doktorska nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Jagielloński, Kraków – Studia doktoranckie, Biofizyka
2018-2020 Uniwersytet Jagielloński, Kraków – Studia magisterskie, Biologia
2018-2020 Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

DOŚWIADCZENIE

06.2020 -10.2020 Pracownia informacji toksykologicznej i analiz laboratoryjnych CMUJ, Kraków Samodzielny referent
•wprowadzanie i aktualizacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w systemie CMUJ oraz prowadzenie ewidencji zatruć toksykologicznych

2018-2019 Praktyki w Szkołach Podstawowych oraz Liceach Ogólnokształcących, Kraków Nauczyciel biologii i przyrody

2019 Organizacja i prowadzenie Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Nocy Biologów UJ
•przygotowania doświadczeń biologicznych dla dzieci i młodzieży

08.2017-09.2017Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej CMUJ, Kraków Praktykant
•przygotowywanie tkanek do analizy histopatologicznej

PROJEKTY

„Zależność między składem molekularnym pęcherzyków zewnątrzkomórkowych śródbłonka i β-trzustki, a ich rolą w cukrzycowej dysfunkcji śródbłonka –wpływ na właściwości błony komórek docelowych” Nr.: 2019/33/B/NZ3/01004 Kierownik:prof. dr hab. n. med. Ewa Łucja Stępień

Stypendysta-doktorant•Prowadzenie hodowli komórkowej, izolacja mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz wykonywanie pomiarów cytometrycznych i analiz biochemicznych

KURSY

„Statystyczne modelowanie zjawisk biologicznych” Uniwersytet Jagielloński, podstawowa obsługa programu statystycznego „R”